УГОДА КОРИСТУВАЧА


Ця Угода та Правила регламентують порядок використання Користувачами – Веб-сайту і всіх додаткових ресурсів, розміщених на ньому, в тому числі регламентує взаємовідносини між Користувачами і Адміністрацією Веб-сайту.

1 . Поняття та визначення:
Користувачі Веб-сайту/Користувачі – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на Веб-сайт і використання ресурсів Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет.
Зареєстрований користувач Веб-сайту – фізична особа , яка здійснила процес реєстрації і створила на Веб-сайті свій обліковий запис. Зареєстрованому користувачу Адміністрація Веб-сайту надає доступ до додаткових ресурсів Веб-сайту, при цьому доступ надається виключно для особистого некомерційного використання.
Веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, які забезпечують доступ необмеженому колу осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. Веб-сайт розміщений в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): lazordigital.com, а також його піддомени і версії для інших апаратних платформ.
Контент – інформаційне наповнення Веб-сайту складається з:
Контент Адміністрації Веб-сайту – тексти, графіка, аудіо -, відео-, фото-, інше інформаційне наповнення Веб-сайту, яке здійснює Адміністрація Веб-сайту.
Контент користувача – матеріали (текстові, графічні, аудіо -, відео-, фото-, інше ) в електронному вигляді, які Зареєстрований користувач завантажує на Веб-сайт.

Адміністрація Веб-сайту може встановлювати вікові обмеження для доступу до Контенту, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утримуватись від доступу до такого Контенту .
Адміністрація Веб-сайту за своїм вибором може надавати право доступу до певного контенту тільки для Зареєстрованих користувачів Веб-сайту.
Адміністрація Веб-сайту інформує користувачів про обмеження доступу до певного контенту, шляхом розміщення відповідної інформації в момент кліка Користувача на Контент на Веб-сайті, що зацікавив, перед початком доступу.

Коментарі – словесне обговорення будь-якої теми, матеріалів в чатах, на форумах, в блогах, інше; в тому числі висловлення своєї позиції, думки, інше .
Обліковий запис – запис містить відомості, необхідні для авторизації (підтвердження прав) Зареєстрованого користувача в момент доступу до додаткових ресурсів Веб -сайту і включає такі відомості: електронна пошта (логін) і пароль доступу.

2 . Умови використання Веб-сайту

Використання Користувачем Веб-Сайту, Зареєстрованим користувачем Веб-сайту (незалежно від дати його реєстрації ) додаткових ресурсів розміщених на ньому, означає беззастережну згоду з усіма пунктами цієї Угоди та Правил і прийняття їх умов, у тому числі з усіма його змінами та доповненнями.

Процес реєстрації: Користувачеві, що бажає зареєструватися на Веб- сайті необхідно зайти в меню «Реєстрація» і заповнити реєстраційну форму, що складається з обов’язкових і необов’язкових полів заповнення.
Обов’язкові поля для заповнення :
– Електронна пошта (логін) Користувача;
– Пароль доступ .
Чи не обов’язкові поля для заповнення:
– Ім’я або мережеве ім’я – псевдонім (нік, нікнейм);
– Місто проживання;
– Стать;
– Дата народження.

Користувач, який здійснює реєстрацію на Веб-сайті гарантує, що досяг 18 річного віку на дату проведення реєстрації, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утримаються від реєстрації на Веб-сайті. У разі порушення умов цього пункту, Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на батьків або інших законних представників (усиновителів, опікунів, піклувальників) Користувача, який не досяг необхідного віку .
Зареєстрований користувач гарантує достовірність, точність даних зазначених під час реєстрації, при цьому Адміністрація Веб-сайту не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на Зареєстрованого користувача. Адміністрація Веб-сайту не буде розкривати інформацію про зареєстровані користувачі третім особам, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно із законодавством України.
Після заповнення полів реєстраційної форми і натиснення кнопки “зареєструватися”, вважається, що реєстрація пройшла успішно (створено обліковий запис і зареєстрованого користувача), Адміністрація Веб-сайту надає можливість використовувати додатковий ресурс Веб-сайту, а саме: розміщувати матеріал (контент Користувача ), коментарі на Веб-сайті, при цьому зареєстрований користувач Веб-сайту залишає всі права на розміщений ним матеріал, коментарі та самостійно несе відповідальність за розміщений ним матеріал (Контент користувача), коментарі на Веб-сайті, а так само за наслідки такого розміщення та опублікування на веб-сайті.
Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за розміщений Зареєстрованим користувачем матеріал, коментарі на Веб-сайті, проте в разі допущення Зареєстрованим користувачем порушень має право видалити даний матеріал (контент користувача ), коментар, а у разі повторного порушення заблокувати обліковий запис Зареєстрованого користувача.
Зареєстрований користувач Веб-сайту самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, здійснювані з використанням його облікового запису і забезпечує зберігання пароля доступу до облікового запису Веб-сайту, останньому слід негайно повідомити Адміністрацію Веб-сайту, шляхом відправки повідомлення через форму зворотного зв’язку, про будь-які порушення безпеки або несанкціоноване використання його облікового запису, якщо про таке йому стало відомо.
Адміністрація Веб-сайту самостійно визначає перелік сервісів Веб-сайту, що надаються для поліпшення сервісу, інше, при цьому Адміністрація Веб-Сайту може припинити надавати низку або всі сервіси надаються Зареєстрованим користувачам Веб-сайту виключно на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення.
Адміністрація Веб-сайту докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу Веб-сайту, додаткових ресурсів розміщених на ньому, проте не несе відповідальності і не гарантує повну або часткову втрату матеріалів (контенту) , коментарів , інше, що були розміщені на Веб-сайті , в тому числі за недостатню якість або швидкість надання послуг з розміщення , відтворенню та демонстрації матеріалів на Веб-сайті.
Зареєстрований користувач розуміє і погоджується, що розміщуючи на свій ризик матеріал, коментар, інше під своїм обліковим записом на Веб- сайті, останній буде в повному обсязі доступний для користувачів Веб-сайту в мережі Інтернет, без будь-яких обмежень, за винятком обмежень введених Адміністрацією Веб-сайту.
Зареєстрований користувач Веб-сайту в будь-який момент на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення Адміністрації Веб-сайту може видалити свій обліковий запис і тим самим припинити використовувати додаткові ресурси, розміщені на Веб-сайті, при цьому матеріали (контент Користувача) і коментарі розміщені у видаленому обліковому записі, Адміністрація Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати.
Адміністрація Веб-сайту може припинити (видалити) дію облікового запису Зареєстрованого користувача в тому випадку, якщо обліковий запис не використовується протягом 12 (дванадцяти) місяців, при цьому матеріали (контент Користувача і коментарі, розміщені в такій облікового запису, Адміністрація Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати.
Користувач повною мірою усвідомлює і підтверджує, що Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи крім іншого, упущену вигоду, що виникають внаслідок:
– Використання або неможливості використання Веб-сайту;
– Неуповноваженого доступу до облікового запису Зареєстрованого користувача третіми особами;
– Заяви, коментарі третіх осіб на Веб-сайті;
– Видалення Адміністрацією Веб-сайту матеріалів, коментарів зареєстрованих користувачів, у тому числі блокування облікового запису Зареєстрованого користувача;
– Інші випадки, що мають відношення до використання ресурсів Веб-сайту.

3 . Загальні обмеження на використання

Адміністрація Веб-сайту, надає Зареєстрованим користувачам дозвіл на доступ і використання додаткових ресурсів Веб-сайту, за умови, що Користувач зобов’язується не здійснювати (заборонено здійснювати) такі дії , в тому числі, але не обмежуючись:
– Вживати нецензурні вирази в коментарях, інше ;
– Закликати до екстремістської, терористичної діяльності, у тому числі виправдовувати подібну діяльність, висвітлювати вимоги екстремістських терористичних організацій, груп та осіб , у тому числі шляхом розміщення посилань на інформацію про них;
– Створювати або просувати участь у фінансових пірамідах, лотереях, конкурсах, аукціонах та інші заходи подібного характеру;
– Створювати і просувати прохання про пожертвування на лікування, інші аналогічні прохання, без попереднього узгодження з Адміністрацією Веб-сайту;
– Поширювати комп’ютерний код, призначений для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійних номерів до комерційних програмних продуктів, логінів, паролів та інших засобів для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті;
– Здійснювати пропаганду ненависті і/або дискримінація людей за расовою, етнічною, статевою чи соціальною ознаками, інше;
– Поширення висловлювань, зображень, текстів чи іншої інформації, що містить ознаки пропаганди вживання наркотичних засобів, алкоголю, куріння, сильнодіючих психотропних препаратів і т.п., їх демонстрацію, а також пропаганда способу життя пов’язаного з наркоманією та токсикоманією;
– Поширення зображень зі сценами насильства, матеріалів порнографічного характеру, інші матеріали, що спрямовані на здійснення незаконної дії тощо;
– Незаконно використовувати об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб (у тому числі поширюється на матеріали, коментарі розміщені на Веб – сайті за допомогою облікового запису) або іншу інформацію без дозволу власника або володаря таких прав;
– Розміщувати будь-які рекламні матеріали, в тому числі посилання на інші веб-сайти з метою реклами.
У тому випадку якщо, Адміністрації Веб-Сайту стане відомо про допущені порушення положень викладених у цьому Розділі, інших положень Угоди та Правил, чинного законодавства України, Адміністрація Веб-сайту самостійно, в будь-який час на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення видаляє подібний матеріал, коментар, а якщо порушення повторюється, Адміністрація Веб-сайту блокує доступ до Облікового запису Веб-сайту.

4 . Виключення гарантій

Адміністрація Веб-сайту надає сервіс Веб-сайту на умовах «як є» і не надає будь-яких гарантій і запевнень.
Адміністрація Веб-сайту, не гарантує Користувачеві, що:
– Веб-сайт буде відповідати вимогам і потребам Користувача;
– Веб-сайт функціонуватиме безперебійно, постійно, безпомилково і безпечно;
– Інформація, отримана в результаті використання Веб-сайту, буде точною і достовірною;
– Будуть виправлені дефекти в експлуатації або функціональності будь-якого програмного забезпечення, доопрацювання програмного забезпечення, що забезпечує роботу наданого сервісу Веб-сайту;
– Дотримання конфіденційності щодо розміщеного зареєстрованим користувачем матеріалу (-ів), коментаря (- ів).

5 . Права інтелектуальної власності

Адміністрація Веб-сайту дотримується політики дотримання прав інтелектуальної власності щодо будь-якого матеріалу, коментарів розміщених на Веб-сайті, тому Адміністрація в разі порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, тим чи іншим Користувачем, має право застосувати процедуру обмеження на використання.
Будь-яка особа, яка вважає, що його авторські та/або суміжні, та/або інші права, а також законні інтереси порушені у зв’язку з розміщенням через Обліковий запис на Веб-сайті конкретні матеріали, коментарі, має право повідомити про це Адміністрацію Веб-сайту шляхом відправки повідомлення через форму зворотного зв’язку.
Зареєстрований користувач підтверджує, що володіє правами на матеріал, коментарі, розміщені через обліковий запис на Веб-сайті, в тому числі право використовувати способом подання матеріалів, коментарів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до таких матеріалів, коментарям з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, у тому числі дозволяти і забороняти таке використання, а також перешкоджати неправомірному використанню, без обмеження по термінах і території використання, з правом передачі третім особам.
Зареєстрований користувач гарантує, що люди, чиє зображення та виконання зафіксовані в матеріалах розміщених через обліковий запис Веб-сайту, надали дозвіл на їх фото-, відеозйомку і згоду на використання такого матеріалу з їх участю будь-яким можливим способом, а в разі будь-яких претензій самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги, претензії і позови з такими особами, без залучення Адміністрації Веб-сайту.
Зареєстрований користувач погоджується, що у разі пред’явлення до Адміністрації Веб-сайту будь-яких претензій, скарг чи позовів у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності чи немайнових прав фізичних осіб, Зареєстрований користувач, що розмістив даний матеріал, коментар через Облікову запис на Веб- сайті, самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги, претензії і позови з третьою стороною, а якщо Адміністрація Веб-сайту при цьому зазнає збитків – компенсує такі збитки .
Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності щодо будь-якого Контенту, розміщеного на Веб-сайті, і в разі виникнення спору Адміністрація Веб-сайту протягом 24 годин, з моменту отримання відповідного звернення, блокує матеріал щодо, якого виникла суперечка, до моменту вирішення спірного питання.

6 . Інші умови

Ця Угода та Правила, а також зміни і доповнення до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті lazordigital.com.
Застосовним правом за цією Угодою та Правилам є право України. Усі суперечки з приводу Угоди та Правил вирішуються згідно з чинним законодавством України.